Съветът на ЕС съобщи, че е приел решение за присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

Истанбулската конвенция или Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие навърши 12 години на 11 май. Създадена от Съвета на Европа през 2011 г., Конвенцията е обвързващият международен договор с най-широк обхват за борба с тази сериозна форма на нарушаване на правата на човека.

ЕС одобри въвеждането на Истанбулската конвенция

Неговите цели са предотвратяване на насилието, защита на жертвите и преследване на техните агресори. Подписалите се задължават да адаптират законодателството си, така че да включват всички нови престъпления, определени от Конвенцията, които обхващат психологическо насилие и насилие, дължащо се на социални конструкции, в допълнение към физическото насилие.

Конвенцията се стреми да преследва целта за нулева толерантност към насилието, основано на пола, и полага основите за повишаване на осведомеността и за по-сигурен живот на жените както в рамките на, така и извън границите на Европа. Действително, договорът е ратифициран от държавите членки на Европейския съюз, но също и от страни извън Съюза, тъй като Съветът на Европа наброява 47 държави членки.

Доц. Христев по Дарик: Няма нищо притеснително в Истанбулската конвенция

За съжаление обаче Конвенцията преживя буря. Турция беше първата страна, която се оттегли от споразумението, а България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия все още не са ратифицирали конвенцията.

Историята на Истанбулската конвенция

Въпреки това споразумението, подписано на 11 май 2011 г. , вероятно остава едно от най-въздействащите в глобален мащаб по отношение на зачитането на правата на човека от правна, културна и политическа гледна точка. За първи път насилието срещу жени беше определено като нарушение на човешките права и като форма на дискриминация, установявайки, че държава, която не прави достатъчно, за да отговори на този вид ситуация, трябва да бъде държана отговорна за същото насилие.

“Анимус”: Законът не пази жертвите на насилие в интимна връзка

Идеята за текста започва десетилетия по-рано, през 90-те години на миналия век. Съветът на Европа, международна организация, която включва и някои извъневропейски страни сред своите 47 настоящи членове, е основана през 1949 г. за насърчаване на демокрацията, човешките права, европейската културна идентичност и търсенето на решения на социалните проблеми в Европа. През 90-те години започва да осъзнава истинския обхват на въпроса за насилието, основано на пола. След това, в края на 2008 г., Съветът създаде експертна работна група, за да подготви проект на конвенция, която да установи критерии, които да се прилагат на световно ниво за борба с явлението.

„Гола, боса и изхвърлена на стълбите“: Мъж преби украинка, защото била „от друго стадо“

Резултатът от тази работа беше договор, който влезе в сила през 2014 г., след като беше ратифициран от десетата страна, подписала го. Това е първият обвързващ международен инструмент, който създава пълна правна рамка за защита на жените срещу всякаква форма на насилие и за предотвратяване, наказателно преследване и изкореняване на насилието срещу жени и домашното насилие. Конвенцията също така установява специфичен механизъм за наблюдение (наречен GREVIO), за да се гарантира ефективното прилагане на нейните разпоредби от страните.

Страните, подписали Истанбулската конвенция

През 2011 г. първоначално подписалите договора бяха Австрия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Люксембург, Черна гора, Португалия, Словакия, Швеция и Турция. Впоследствие споразумението беше подписано от общо 45 държави, но беше ратифицирано (и по този начин приложено) само в 19 от тях, включително Италия през 2013 г. Освен това Конвенцията е отворена за ратификация и от Европейския съюз, както и от страни, които не са част от Съвета на Европа, но в различни качества изигра роля в изготвянето на текста. Те включват САЩ, Канада, Казахстан, Япония, Мексико и Ватикана.

Жена, бита и държана в плен: Мъжът ми ме заплаши с макетен нож пред 2-годишното ни дете

Пет неща, които трябва да знаете за Истанбулската конвенция

1. „Четирите П“ на Конвенцията

Често, когато говорим за устойчиво развитие, говорим за „трите П” – „хора (people), планета, просперитет”. Истанбулската конвенция от друга страна се основава на четири "П" , които предоставят отличен начин за разбиране на нейните условия. 

Първото П е „превенция “ и обхваща културната страна на въпроса - гарантиране, че културните причини, които водят до основано на пола насилие, са изкоренени. Това включва промяна на тези нагласи, роли на половете и стереотипи, които правят насилието срещу жените да изглежда приемливо; повишаване на обществената осведоменост относно различните форми на насилие и тяхното травматично въздействие; включително образователни материали относно равенството между половете на всяко ниво на образованието; сътрудничество с неправителствени организации, медиите и частния сектор за обучение на широката общественост.

Мъж уби приятелката си, защото направила аборт

Вторият стълб е „защита“ (protection) и обхваща социалните аспекти на проблема - гарантиране, че прилаганите мерки поставят специален акцент върху нуждите и безопасността на жертвите; създаване на служби за специална закрила за предоставяне на медицинска и психологическа подкрепа и правни съвети на жертвите и техните деца; създаване на достатъчен брой безопасни къщи и приюти, както и безплатни 24-часови телефонни линии за помощ.

Пребитата съпруга от Пловдив е с отстранен далак, спукано тъпанче и ребра

Третото П е „ наказателно преследване“ и обхваща наказателния аспект на насилието - гарантиране, че то е адекватно наказано; гарантиране, че културата, обичаите и традициите, религията или така наречената „чест” не могат да оправдаят никакъв акт на насилие; гарантиране, че жертвите имат достъп до специални мерки за защита по време на разследвания и съдебни производства; гарантиране, че правоприлагащите служби предоставят незабавен отговор на исканията за помощ.

Доживотен затвор за мъж, бутнал жена си от 15-метрова скала

И накрая, последният стълб са „координирани политики“, които обхващат мисията и отговорностите на институциите - гарантиране, че наборът от мерки, очертани по-горе, попадат в пакет от координирани и глобални политики, които предлагат напълно цялостен отговор на насилието срещу жени и домашното насилие.

”Идва ми да я запаля”. Какво е казал Орлин Владимиров на приятел малко преди убийството на Евгения?

2. Това е инструментът, който позволява прецизно наблюдение на фемицидите

Всъщност, преди да бъде одобрена Истанбулската конвенция, никоя страна в света не е извършвала годишно проучване на убийствата на жени. Службата на Обединените нации по престъпността започна този тип преброяване едва през 2017 г., като започнаха точно от определението, дадено в конвенцията: „Убийството на жена от интимен партньор и смъртта на жена в резултат на практика, която е вредна за женитe. Под интимен партньор се разбира бивш или настоящ съпруг или партньор, независимо дали извършителят споделя или е споделял едно и също жилище с жертвата“. Без точна дефиниция на убийството на жени не би било възможно да се създаде истинска карта на феномена.

„Цветя се носят и на гроба“: На поне осем жени в България им беше отнето правото да празнуват

3. Конвенцията въведе нови видове престъпления, които преди това не можеха да бъдат разследвани

Истанбулската конвенция включва подробен списък от престъпления, основани на пола, които подписалите страни трябва да впишат, за да се борят с тях:

Мъж уби с брадва майка си в с. Годеч, сам се обадил на 112

 • психологическо насилие 
 • преследване и свързани действия 
 • физическо насилие 
 • сексуално насилие 
 • принудителен брак
 • генитално осакатяване на жени (FGM) 
 • принудителен аборт и принудителна стерилизация 
 • сексуален тормоз

Някои от тях – като FGM, насилствен брак, преследване, принудителен аборт и принудителна стерилизация, бяха изцяло нови видове престъпления, които не бяха включени в юрисдикциите на много страни.

Следователно страните ще трябва да въведат нови и важни видове престъпления, които преди това не са били включени в техните правни системи. Например, след като ратифицира Конвенцията, Италия одобри т. нар. Code Red през 2019 г., който наказва порнографията за отмъщение именно защото представлява психологическо насилие.

Пак оправдаха мъж за умишлено убийство на приятелката му

4. Защо „Истанбулската” конвенция, ако Турция се е оттеглила?

През 2011 г. Турция беше най-твърдият поддръжник на договора, което доведе до подписването му в Истанбул, разглеждан като мост между Европа и Азия, както географски, така и по отношение на правата на човека. Турция беше и първата страна, ратифицирала договора на 12 март 2012 г. Девет години по-късно, през март 2021 г., в резултат на постепенно, но стабилно ограничаване на гражданските свободи, турският президент Реджеп Тайип Ердоган подписа указ, отбелязващ оттеглянето на Турция, като заяви, че че договорът „заплашва семейните ценности“.

Европейският съд осъди България по дело за домашно насилие срещу 15-годишна

5. Все още не е ратифициран от няколко страни от ЕС

Докато Турция е първата страна, която се оттегли от споразумението, дори в рамките на Европейския съюз имаше недоволства от някои държави-членки. Чехия, Словакия, България, Молдова и трите балтийски републики (Естония, Латвия и Литва) подписаха договора, но не го ратифицираха, както и Обединеното кралство, което по-късно напусна ЕС.

Междувременно, гледайки точно отвъд границите на Европа, Украйна също не е ратифицирала договора, докато Русия дори не го е подписала.

Близки на Евгения, убита и намерена в куфар, се събират на протест срещу насилието над жени

Пет погрешни схващания за Истанбулската конвенция

1. Това не е първата важна международна правна намеса

Истанбулската конвенция несъмнено е първият правно обвързващ международен правен инструмент по отношение на предотвратяването и борбата с насилието, основано на пола. Това обаче не омаловажава факта, че има някои важни предшественици - първият беше CEDAW, Конвенцията на Обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, приета през 1979 г. След това, през 1993 г., Генералният съвет на ООН Асамблеята прие Декларация за премахване на насилието срещу жени.

“Не съм искал да я убия и съжалявам“. Перничанинът, обвинен за смъртта на съпругата си, остава в ареста

2. Това не е просто официален документ, това е обвързващ договор

Това е напълно невярно. На първо място, защото, както беше казано, Конвенцията задължава държавите, които са я ратифицирали, да хармонизират законодателството си, за да включат там, където липсват, всички видове престъпления, основани на пола, посочени в Конвенцията. Освен това договорът установява механизъм за мониторинг за проверка на ефективното прилагане на неговите разпоредби, съставен от независима група експерти в действията срещу насилието срещу жени и домашното насилие и Комитета на страните, политически орган, който обединява официалните представители на страните.  Установено е, че в България липсва както превенция, така и наличие на центрове за борба с насилието. Както и че държавата ни е критикувана за липсата на прозрачни данни за броя на епизодите на насилие.

Убитата жена в Перник е разполагала с ограничителна заповед

3. Не насърчава така наречените „теории за пола“ и не представлява опасност за семействата

Това вероятно е най-егоистичното обвинение срещу договора. Истанбулската конвенция е първата, която дава дефиниция на пола, която включва социално изградените роли, поведения, дейности и качества, които дадено общество счита за подходящи за жените и мъжете. Следователно договорът прави разлика между мъжки и женски пол. Неговата основна цел беше по-скоро да разруши основаните на пола стереотипии се противопоставят на всеки опит за:

Обвиненият за убийството на Кристина иска домашен арест, за да се прибере при майка си

 • ограничаване на жените и мъжете до традиционните роли, като по този начин ограничават тяхното лично, образователно и професионално развитие и възможности за живот като цяло;
 • оправдаване и поддържне патриархата, историческите властови отношения на мъжете над жените и сексистките нагласи, които възпрепятстват напредъка на равенството между половете ;
 • опровергаване концепцията за правото на жените да живеят живот без насилие.

4. Осъжда ли само насилието, основано на пола?

Това е вярно само отчасти. Естествено, Конвенцията обхваща някои форми на насилие, на които могат да страдат само жените, като принудителни аборти и генитално осакатяване на жени, както и други, които засягат непропорционално жените поради дисбаланс във властта и физическата сила и социалната дискриминация, пред която са изправени жените. Въпреки това мъжете също страдат от определени форми на насилие, включени в Конвенцията, като домашно насилие и принудителен брак, макар и по-рядко и често в по-леки форми. Конвенцията насърчава страните да прилагат нейните разпоредби за всички жертви на домашно насилие, включително мъже, деца и възрастни хора.

“Защо не ме улесниш и не се самоубиеш?“. Убиецът на Кристина заплашвал и своя бивша приятелка

5. Разпространението на насилието срещу жени намалява

Съвсем не е така. Проучване, свързано с убийствaата на жени и момичета, публикувано през 2018 г. от UNODC, разкрива, че всяка година 87 000 жени биват убивани по причини, основани на пола, по света. Убитите жени България, от началото на 2023 година са 11 на брой.

32-годишна жена остана без пръсти на дясната ръка след побой от мъжа си

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм