Защо НЗОК не е органът, който може и трябва да санкционира несъответствие на подаваната от лечебните заведения информация към НЗИС? 

В чл. 28г е посочено, че се системата се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването. Целта е да се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин.


Законът изисква видът информация, условията и редът за нейното предоставяне да се определят с наредба на министъра на здравеопазването. В изпълнение на законовата делегация е издадена Наредба № Н-6 ОТ 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, в сила от 01.01.2023г. Чл. 13, ал. 1 от Наредбата дава дефиниция на понятието „електронен здравен запис“ като посочва, че това е структура от данни за всички извършени от медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения дейности, с които се създава или използва здравна информация за гражданина или които са относими към неговото здравно състояние независимо от неговия здравен статус и източника на финансиране на съответната дейност.

Чл. 13, ал. 2 задължава медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения да оформят електронния здравен запис в НЗИС чрез специализирани медицински софтуери.


От двете разпоредби е видно, че:


1. Задължението се отнася до всички лечебни и здравни заведения без значение от това дали същите са договорни партньори на НЗОК или не.
2. Неизпълнението на това задължение не е скрепено със санкционни последици.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм