Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл се основава изцяло на принципа, че устойчивият бизнес инвестира в това, в което вярва. От над 15 години ние инвестираме в изграждането на бъдеще без дим и пълната замяна на конвенционалните цигари с потенциално по-малко рискови бездимни алтернативи. 

Това заяви Анелия Иванова, мениджър Връзки с обществеността на Филип Морис България, която взе участие във второто поредно издание на форума ESG - Investing in our Future, организиран от Darik Business Review.  

Как протича трансформацията към устойчиво развитие?

"От 2008 г. насам компанията на глобално ниво e инвестирала над 12.5 милиарда долара в разработки, научни изследвания и комерсиализация на тези бездимни платформи.

Знаем, че в България, както и в Гърция процентът на пълнолетните пушачи е много висок и усилията за намаляване на вредата от тютюна в тази връзка е важна тема", коментира Иванова. 

По думите ѝ, едната страна на ESG стратегията е предлагането на такива алтернативи, които намаляват вредното въздействие от тютюна, докато другата е търсенето на възможности за инвестиции за растеж. 

Повече по темата, четете в Darik Business Review.