Зелените политики - у нас и по света, ще коментират експерти по време на третото събитие на Darik Business Review, което медията организира в рамките на поредицата Darik Business Radar. 

ESG - Investing in our future ще се проведе за втора поредна година, събирайки на дискусионната маса представители на бизнеса, властта и одитиращите организации. 

Специалистите по зелени политики и инвестиции ще се фокусират върху темите: 

  • Къде се намира България по своя път към изграждането на устойчива икономика и какви са приоритетите и предизвикателствата пред българския бизнес?
  • Как компаниите и институциите могат да си сътрудничат за постигането на общите цели и какви изисквания поставя бъдещето към корпоративните мениджъри?
  • Каква възвръщаемост ще осигурят инвестициите в ESG през следващите години?
  • Готови ли са компаниите за отчитане на емисиите от обхват 3?
  • Защо хората са един от най-важните компоненти на устойчивия бизнес?

Експертите имат думата

Заместник-министърът на иновациите и растежа в оставка Мартин Гиков ще представи възможностите за финансова подкрепа на компаниите, стремящи се да осъществяват ESG инвестиции у нас. Той ще разкаже повече за основните политики и стратегии, насърчаващи ESG сектора в страната.

Управляващият партньор на denkstatt България Боян Рашев ще наблегне върху предизвикателствата, които очакват компаниите у нас, изготвящи доклади за устойчивост. Той ще представи пред публиката променящите се изисквания в сферата и тънкостите при ESG одитирането.

Христина Пендичева, член на Съвета на директорите на Българска фондова борса, ще акцентира върху това какво включват ESG регулациите за листваните компании на борсата в момента и кого засягат. Тя ще изясни и очаква ли се обхватът им да се разшири и в каква посока.

Експертът ще разкаже още в каква степен българските листвани компании отговарят на условията за ESG отчетност и наясно ли са инвеститорите с тази тематика.

Как се изгражда компания, която работи едновременно за своите акционери, служители и партньори? Повече по тази тема ще научим от Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво развитие и качество" в Девин АД. 

Експертът ще посочи конкретни примери от работата на компанията в полето на енергийната ефективност, нисковъглеродните технологии, правилното и ефективно ползване на ресурсите и намаляването на отпадъците.

Постигнатите успехи в рамките на Стратегията за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл на глобално и местно ниво ще представи пред публиката Анелия Иванова, мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България.

Тя ще разкаже повече за ролята на компаниите за постигане на целите за устойчиво развитие и сътрудничеството между бизнеса, регулаторите и експертите като ключов фактор. Ще постави във фокуса на вниманието и важността на социалния аспект в ESG – служителите като движещ фактор за промяната към устойчиво бъдеще.

Напредъкът на Летище София в сферата на устойчивостта ще представи директорът ESG на столичния аеропорт Антоанета Стоянова в разговор с маркетинг директора на denkstatt България Денислав Борисов.

Главният финансов директор за Клъстер Балкани в AstraZeneca Иван Рангелов пък ще разкаже как компанията се справя с ESG предизвикателствата.

Старши одит мениджър и член на ИДЕС Георги Стоянов ще запознае публиката с ESG стандартите и регулациите. 

Събитието ще открие изпълнителният директор на Дарик радио Христо Христов. Разговорите ще води финансовият журналист на Darik Business Review Иван Нончев.

ESG - Investing in our future ще се състои на 17 април в Planet Schwarz Tech Theater. Входът е свободен и не се изисква регистрация. Конференцията се осъществява с подкрепата на Филип Морис България, Летище София, Девин, Булстрад, AstraZeneca и denkstatt.

Медийни партньори на събитието са darik.bg и dir.bg.