Над 500 км водопроводи и над 1 300 км канализация бяха изградени в страната със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Мащабното строителство на пречиствателни станции и изграждането на нови водни цикли в много градове у нас през последните 7 години почти навсякъде се прави с европейски средства, предоставени по ОПОС.

Бюджетът на програмата за инвестиции във водния сектор е 2,2 млрд. лв. Чрез
различни проекти тези средства бяха вложени в подмяната на стотици километри
водопроводни и канализационни тръби, така че да се спрат загубите на вода по мрежата и да се предотврати замърсяването на околната среда. Успешно изпълнени са водните проекти в Раднево, Банско, Тервел, Враца, Видин, Шумен, Варна Жителите на Айтос, Приморско-Китен, Асеновград, Добрич, Тутракан, Чирпан, Елхово, Ямбол, Плевен и Смолян вече могат да се похвалят с подобрена ВиК мрежа.

Изградените и модернизирани пречиствателни станции по ОПОС са общо 17. Част от тях произвеждат биогаз и електричество за собствени нужди, с което отговарят на най-новите технологии в екологичните практики. 173 водни тела в страната са с подобрен мониторинг на химичното състояние.

С изпълнението на проекти в сектор „води“, и с инвестиции в наблюдението на
водните тела и в изграждането на водна инфраструктура, ОПОС спомага за лимитиране на мръсните потоци, образувани от производствени процеси и от хората. Крайната цел е по-добри ВиК услуги за населението, намаляване на разходите за експлоатация и по-чиста околна среда.

Повече информация за Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ е публикувана на сайта: www.eufunds.bg/bg/opos