В следващите минути предстои среща с единствения квалифициран Монтесори – учител в Плевен - Мила Томова. Тя има следдипломна квалификация за монтесори учители и директори в Софийски университет „Климент Охридски“, което включва едно продължително обучение със сериозна практика.

Николай Колев ни представя подробностите след срещата си с Мила Томова