Парламентът ще обсъди промени в Закона за здравето, засягащи лечението на редки заболявания, внесени от Кирил Петков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и група депутати.

С измененията се предлага лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, започнало преди навършване на 18-годишна възраст на пациента, да продължава да се заплаща със средства от държания бюджет и след пълнолетие до приключване на лечението.

Депутатите ще обсъдят на първо четене два законопроекта за промени в Закона за железопътния транспорт - на Димитър Найденов от ПП-ДБ и на Министерския съвет, което започна миналата седмица.

В законопроекта си Найденов предлага да бъде създадена възможност пътният лист на локомотива, удостоверението за спирачната маса на влака, бордовият дневник на локомотива и разписанието на влака да се съхраняват и на електронен носител, освен на хартиен.

С втория законопроект – на Министерския съвет, се предлага разпоредба, в която е записано, че лицата, участващи в органите на управление на железопътна инфраструктура, работят безпристрастно и тяхната безпристрастност не е повлияна от никакви конфликти на интереси. Те не могат да извършват и конкурентна дейност, както и да бъдат в договорни отношения с железопътни предприятия, дружества или сдружения.