Дългът на подсектор "Централно управление" към края на юни 2023 г. възлиза на малко над 37,6 млрд. лева, като бележи намаление със 187,9 млн. лв. спрямо края на май 2023 г. Вътрешните задължения са близо 11,119 млрд. лева, а външните - 26,490 млрд. лева, съобщи Министерството на финансите.    

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор "Централно управление" към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 20,4 на сто, като делът на вътрешния дълг е 6,0 на сто, а на външния дълг - 14,4  на сто. В структурата на дълга на подсектора за юни 2023 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 29,6  на сто и 70,4 на сто.   

В структурата на дълга по инструменти към 30 юни 2023 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари, с дял от 54,2 на сто, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар - 28,6  на сто и заемите - 17,2  на сто. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,4 на сто), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9 на сто).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. - 59,5 на сто, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. - 29,8  на сто и от 1 до 5 г. - 10,8  на сто. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 2,0 на сто, 38,1 на сто - от 1 до 5 г., 33,7 на сто - от 5 до 10 г. и 26,3 на сто - над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор "Централно управление" към 30 юни 2023 г. е в размер на 674,9 млн. лева. Вътрешните гаранции са 59,3 млн. лева, а външните - 615,7 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор "Централно управление"/БВП е в размер на 0,4 на сто.  

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на юни 2023 г. достига до 36 696,7 млн. лева или 19,9  на сто от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10 965,4 млн. лева, а външните – в размер на 25 731,3 млн. лева.   

Държавногарантираният дълг през юни 2023 г. възлиза на 1 584,1 млн. лева, вътрешните гаранции са 59,3 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,9 на сто, съобщава министерството на финансите. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм