Има проблем на българи, които живеят в страни извън ЕС. Проблемът е, че желаещите да гласуват от възможностите, които българската държава предоставя. Как се подготвят изборите в чужбина? Какви са настроенията и нагласите? Изборните секции в чужбина не възникват от само себе си. Хаотичното подаване на заявления в продължение на 3-4 седмици обикновено не води до успешно събиране на необходимия брой. Необходима е целенасочена координация на процеса. Те настояват за откриване на нови секции.

Кометираме с:

Димитър Иванов от Мрежата на изборните доброволци, който живее в Швейцария и координира Мрежата.

Надежда Стоянова, която отговаря за секционната комисия в Бостън.

Мартин Чилев, отговорник за секция Дюселдорф