100 млн. евро са предвидени за изграждането на 100 иновационни долини в Европа, сред които и Пловдив. В иновационната долина край града на тепетата компаниите ще развиват технологии в областта на биоикономиката и храните. Това съобщи в Пловдив българският еврокомисар Илиана Иванова.

Средствата ще бъдат разпределени на конкурентен принцип на база идеи и проекти, като програмата "Хоризонт Европа" е насочена към държавите от Централна и Източна Европа. В България се отделят по-малко от 1% от БВП за иновации, стана още ясно по време на форума за иновации.

Регионалните иновационни долини ще могат да кандидатстват и за допълнително финансиране по други европейски програми и структурни фондове, както и за национално и местно съфинансиране.

Европейската комисия работи и за опростяване на процедурите, така че те да бъдат по-достъпни за иноваторите.