Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология /ЦРСББ/ в Пловдив ще състои днес от 13:00 часа. Демо точката в новопостроения комплекс на ЦРСББ е част от технологичната инфраструктура на Европейския цифров иновационен хъб, която се изгражда на територията на България по проекта с фокус прецизно земеделие AgroDigiRisе, финансиран по програма „Цифрова Европа“ на ЕК. 

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова ще е гост на събитието. Тя ще разговаря с представители на научната общност и специалисти в сферата на иновациите в научноизследователската лаборатория в Аграрния университет и ще се срещне с кмета на Пловдив Костадин Димитров.

В рамките на събитието ще бъдат представени богатото портфолио от услуги на иновационния хъб и научните направления и изследователски проекти на Центъра за върхови постижения, които са в полза на българските земеделски производители. Експерти от компаниите партньори ще демонстрират технологичните решения, които внедряват за високоефективно „умно земеделие“. 

По време на посещението във високотехнологичната оранжерия на ЦРСББ посетителите ще имат възможност да се запознаят в детайли с инсталираната в оранжерията технология за прецизно напояване и хранене на растенията, както и научни проекти, които се реализират в съседните оранжерии на Центъра за върхови постижения. В програмата, съпътстваща откриването на демо точката ще бъдат представени функционалностите на софтуерната платформа за прецизно земеделие Pix2Logica и софтуерно приложение в помощ на лозари и винопроизводители. Специален панел от програмата на събитието ще представи как науката и бизнеса си взаимодействат за трансфер на научни разработки и внедряването им в производствените процеси на агросектора.