Министърът на здравеопазването освободи директора на УМБАЛ „Лозенец“ д-р Христо Стоянов, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). Мотивът за решението е извършеният одит в болницата, който показва редица тежки нарушения.

Според констатациите в проверката лечебното завдение е във влошено финансово състояние, като се наблюдава устойчива тенденция за натрупване и значителен ръст на задълженията в периода на управление на изпълнителния директор д-р Стоянов, съобщават от МЗ.

В края на 2022 г. натрупаната загуба на лечебното заведение от минали години е минус 39 858 000 лв. Година по-късно загубата вече е минус 71 935 000 лв., а към 31 март т.г. е минус 94 303 000 лв. 

Към края на 2023 г., съгласно счетоводния баланс на лечебното заведение, задълженията на дружеството са в общ размер на 25 841 000 лв., което е увеличение с 51,59% спрямо предходната година. Стойността на задълженията продължава да нараства и от началото на тази година, като в края на първото тримесечие УМБАЛ „Лозенец“ има 28 047 000 лв. дългове. Най-голям процент от тях са към доставчици. Констатирано е и значително натрупване на задължения към персонала на лечебното заведение.

В същото време изпълнителният директор допуска разходване на „представително разходи“ за сметка на болницата в размер на 78 688,44 лв. В хода на проверката е установено, че част от тези средства са разходвани за новогодишно тържество.

За временно изпълняващ длъжността директор на УМБАЛ „Лозенец“ е назначена д-р Олга Мицова – Масларова. Тя е специалист по вътрешни болести и кардиология и е част от екипа на Клиниката по кардиология и Многопрофилна клиника на УМБАЛ „Лозенец“ от 1991 г до 2023 г. Масларова ще изпълнява длъжността директор до провеждане на конкурс.