Когато става дума за нашия дом и имущество, няма по-важна тема от сигурността. Но докато всички мислят как да направят мястото, в което живеят, максимално безопасно за обитаване, мнозина пропускат един много важен аспект - застраховката

А защо в днешно време тя е важна?

Глобалните климатични промени стават все по-опасни за здравето и живота на хората, както и за техните имоти и имущество. През последните години, вследствие на климатичните промени, се наблюдава увеличение на катастрофичните събития, като буря, градушка, наводнения включително и от проливен дъжд. България не прави изключение от тази тенденция. Почти всяка година има населени места в страната, които са пострадали от такива природни явления. И още нещо – тревожните опасения на сеизмолозите за България са, че е „време” за разрушително земетресение. България е земетръсна зона и рискът е съществен. Последствията могат да бъдат катастрофални, а тяхното възстановяване би изисквало значителен финансов ресурс. Земетресенията в последните години на различни точки по света са показателни за мащаба на злополуките, които това разрушително природно бедствие нанася.

За съжаление, в много малко от случаите пострадалото имущество е застраховано. Причините за това са много, но със сигурност между тях е и слабата информираност на хората относно възможностите за застраховане.

Застраховката на имот предлага значителни предимства и е особено важен елемент в осигуряването на финансова стабилност и спокойствие. Всеки голям застраховател може да съдейства с подобна услуга, но полицата „Бонус дом+” на „Булстрад“ определено изпъква сред другите предложения на пазара.

Предназначена е както за имоти, така и за движимо имущество, намиращо се в жилището. “Бонус дом+” може да покрие и соларна инсталация за собствени нужди на застрахования. Разбира се, имот от всякакъв характер е голяма инвестиция и никой не би искал да остави шанс за загуба. Затова и полицата покрива най-често срещаните непредвидени събития, като пожар, наводнение, земетресение, късо съединение или токов удар, кражба и щети от влизане с взлом или при опит за такова.

Едно от най-големите предимства на застраховката на имот е, че предоставя финансова сигурност. В случай на неочаквани събития застрахователната компания ще покрие разходите за възстановяване. Това означава, че собственикът няма да поема цялата финансова тежест и може да се върне към нормалния си живот – бързо и без големи загуби.

Но освен самото имущество, застраховката пази и обитателите. „Бонус дом+” покрива и разходите в случай, че някой от домакинството претърпи злополука. Също така се грижи за застрахованите и при други финансови проблеми, като например: загуба на доход от наем, в случай че имотът е пострадал. Сред другите покрития на полицата са: разходи за отключване на брава и разходи за издаване на документи. Изплащат се и вреди причинени от домашен любимец и дори злополука на самия него.

Изборът на правилната застраховка на имот зависи от индивидуалните нужди и изисквания на собственика. „Булстрад” улеснява сключването като не налага самоучастие и няма нужда от попълване на въпросник и предварителен оглед. По този начин клиентите са минимално ангажирани с организацията.

Освен това, „Бонус дом+” може да се плати еднократно или на четири равни разсрочени вноски, без допълнително оскъпяване.

Обичайно застраховката се сключва за 1 година, но може да се договори и по-дълъг срок. Застрахователното покритие започва след плащане на премията или при внасянето на първата вноска при разсрочен избор.

Покритието се прекратява с изтичане на срока на договора, при прекратяване на договора от някои от страните или при неплащане на дължима вноска със закъснение повече от 15 (петнадесет) дни.

„Бонус дом+” е отлична възможност за всеки собственик, който иска да си осигури максимална сигурност.

Застраховката на имот предоставя финансова стабилност, спокойствие и защита на имота и на живеещите в него. Тя представлява важен елемент в управлението на рисковете. Не пропускайте възможността да защитите своя дом и имущество с „Булстрад”!

Несъмнено финансово грамотният българин, който отговорно застрахова имуществото си, винаги си задава въпроса за стабилността на застрахователя и потенциала му да плаща бързо и справедливо. Като лидер на пазара по имуществено застраховане, „Булстрад“ се стреми да предлага най-добрите продукти и със стартирането на застраховка „Бонус дом +“ тази цел е постигната. За да са сигурни и спокойни, българските домакинства имат нужда от надежден и финансово стабилен застраховател. Като компания с над 60-годишна история, „Булстрад“ е доказала, че напълно отговаря на тези изисквания и е най-подходящият партньор, на който клиентите могат да разчитат. Нещо повече – компанията е част от голяма международна застрахователна група, което е допълнителна гаранция за професионализъм и финансова стабилност. „Булстрад“ може да изпълни своите задължения при всякакви негативни обстоятелства, защитавайки важното за своите клиенти.

Благодарение на широката клонова мрежа на компанията и тази на партньорите – застрахователни посредници, застраховка „Бонус дом +“ е достъпна за продажби във всяка точка на страната.