Издадената на 30 септември заповед на Директора на РДГ-Сливен във връзка с първично възникналия случай на африканска чума по свинете бе обсъдена на заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе под председателството на областния управител Чавдар Божурски.  

Заболяването е установено при изследване на проба от умряло диво прасе, открито от туристи в канавка в близост до сливенското с.Сотиря, по пътя Сливен-Сотиря. Инфектираната зона около мястото обхваща 200 кв.км, съгласно заповед на изп.директор на БАБХ проф. Паскал Желязков. Зоната съвпада с ловностопанските райони „Тополчане“,  „Сливен 1“ и „Сливен 2“.

Ловностопанските райони „Тополчане“ и „Сливен 1“ обхващат горски територии. Във връзка с неблагоприятната ситуация с констатирането на заразата, в тях се забранява ловът, сечта, брането на билки и гъби, пребиваването на физически и юридически лица заради лични или стопански цели. Забраната е в сила до 30 ноември. Държавното горско стопанство в Сливен започна да поставя обозначителни табели, указващи ограничения достъп в инфектираната зона.  Директорът на Областната дирекция „Земеделие“ ще информира земеделските стопани, развиващи дейност в „Сливен 2“ /районът не е горска територия/, за необходимите мерки, които трябва да съблюдават. Наложените ограничения не се отнасят до местността Карандила в Природен парк „Сините камъни“.

На заседанието бе взето решение да се изготви картографска схема на териториите, върху които са наложени забраните. Целта е да се уточнят уязвимите места и подходи.

Бяха поставени въпроси за отпадане на забраната да се ловуват диви прасета в инфектираната зона, както и на територията на Природен парк „Сините камъни“, като начин да се ограничи популацията на този вид дивеч. Ще бъдат поискани указания от ресорните ведомства.

До момента са изследвани проби от 74 диви прасета, отстреляни по време на лов. Резултатите са отрицателни.

Подробности за отделите на посочените ловностопански райони, за които са в сила ограниченията, могат да бъдат намерени в сайта на РДГ.

Чуйте: