Посещението в банка ще ни струва все по-скъпо, тъй като финансовите институции отново вдигат таксите за редица услуги, които предоставят в своите клонове. Една банка дори въвежда допълнителна такса, ако клиентът посети дежурен неин офис, който работи през почивните дни.

Пощенска банка е обявила, че ще взима по 2 лева допълнително към таксата за обслужване в офис в събота, неделя, на празнични и неприсъствени дни. Новата такса влиза в сила от 10 май, като ще се начислява в допълнение към съответно дължимата такса за извършване на всяка операция по теглене, внасяне, обмяна на валута и нареждане на кредитен превод от сметка в банката на каса (касов превод) в офисите на банката.

Банката въвежда и нова такса за плащане на местни данъци и такси през мобилното банкиране – 0,49 лева, досега таксата беше 0,25 лв.

Централна кооперативна банка също ще взима от 20 май повече пари на клиентите си, които внасят пари в брой на каса. Сега за тази услуга банката взима минимум 2 лева или 0,2% от сумата, но не повече от 200 лева. От 20 май таксата става минимум 2,93 лева или 0,3% от сумата, но не повече от 205,36 лева. За теглене на пари в брой на каса в офис банката ще взима по-малко пари за дребни суми – минимумът става 5,87 лева от 6 лева сега. За по-големи суми обаче таксата скача от 0,6% на 0,7% от сумата. Двойно скача таксата, ако клиентът не заяви предварително, че ще тегли пари - банката ще взима вече минимум 19,56 лева при 10 лева сега. Прехвърлянето на суми от една сметка в друга също поскъпва- от 4 лева на 5,87 лева, независимо дали са на един или на различни клиенти. Доста по-евтино ще излиза, ако направите това по електронен път – 0,59 стотинки.   

ЦКБ вдига и таксата за теглене на пари от банкомат или ПОС терминал, както у нас, така и в чужбина. Сега таксата е 0,30 лв. независимо каква сума теглите, от 20 май обаче тя става минимум 0,29 лв., или 0,15% от сумата. От чужд банкомат таксата става не по-малко от 1,56 лева или 0,2% от сумата.

За страни във и извън Европейския съюз банката вече ще ни взима минимум по 2,50 евро на трансакция с дебитна карта, а не както е сега по 2 евро, плюс 1,5% от сумата. Освен за граждани, същата такса вече ще плащат и хората, които теглят от фирмена дебитна карта. 

Поскъпват и услугите по платежните сметки за основни операции.
Откриването на такава сметка от 20 май ще струва 4 лева при 2,45 лева сега, а ако има и дебитна карта към нея – 1,96 лева при 1,50 лева сега. За закриването й, за което досега банката не взимаше пари, вече ще се плаща по 1,96 лева. Месечната такса поддръжка пък става 4 лева от 3,30 лв. Двойно повече ще се плаща за внасяне на суми до 3090 лева по нея – 1,86 лева вместо 0,85 лева. За теглене на пари в офис таксата става 4 лева за суми до 1000 лева, вместо 3,50 лв. 

Централна кооперативна банка повишава и таксите за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка. Ако към разплащателната сметка няма издадена  дебитна карта, таксата става 5,09 лева при 5 лева сега, а ако е в чужда валута - 2,60 евро при 2,50 евро в момента. Ако клиентът желае и дебитна карта, както е в масовия случай, то таксата за откриване става 2,15 лева при 2 лева сега, а в чужда валута – 1,10 евро. Най-скъпо ще излиза откриването на спестовна сметка – 3,91 лева при 2 лева сега. 

Всеки месец пък банката ще взима на клиентите си по 2,54 лева за поддръжка на разплащателната сметка, вместо 2,50 лева, а годишната става 3,13 лева. Ако по нея или по спестовната ви сметка не са внасяни или теглени пари две години, то таксата скача на 3,13 лева от 3 лева сега. Ако искате да ви издадат извлечение на хартия ще плащате вече 2,05 лева. Толкова ще струва и абонаментът за известяване с смс за 10 известия за теглене и внасяне на пари по сметката ви. За 30 смс вече ще се плащат 5,09 лева. Услугата „Закриване на сметка“ също поскъпва с 5 стотинки до 2,05 лева, колкото става и тази за разблокирането й.  

ОББ също е уведомила своите клиенти, че увеличава таксите за услугите си още от 9 април. Внасянето на пари чрез банкомат на банката вече ще струва 0,30 лева, докато сега услугата е безплатна. За получаване на смс известия банката вече ще взима по 2 лева при 0,60 лева сега. Повишават се и комисионите, които ни взимат при мобилно банкиране, като за превод в лева таксата става 0,50 лева при 0,45 лева сега. За изходящи преводи в евро в Европейското икономическо пространство таксата става 0,90 лева вместо 0,80 лева. 

От 11 март „Д банк“ вече взима повече пари на своите клиенти при внасяне на суми в брой в неин клон, като таксата вече е 0,2% за суми над 2000 лева, вместо над 3000 лева. Така например, ако клиент внесе 5000 лева, вече дължи 6 лева, вместо 4 лв. Ако внесете на каса капаро за почивка например по чужда сметка, то вече ще ви вземат 0,4% от сумата, а не 0,3 на сто. Поскъпна и тегленето на пари в брой в офис, като за суми до 2000 лева таксата е 6 лева, вместо 5 лева. Поне 10 лева ще ви вземат, ако теглите пари без предварително да го заявите, като преди таксата е била 7 лева.

Българо-американска кредитна банка е повишила таксите от 29 февруари. С 0,50 лева е увеличена таксата за откриване на разплащателна сметка и вече е 4,50 лева. Толкова е станала и месечната такса за поддръжка на сметката. За внасяне на пари в брой банката взимаше 2 лева за суми до 3000 лева, сега тази такса важи за суми до 2000 лева. Промяна има и в комисионите при теглене на пари на каса, като за суми до 50 000 лева банката взима 0,6% върху цялата изтеглена сума, но не по-малко от 6 лева.

 Fibank пък въвежда нови такси за плащане на сметки за ток, вода и парно чрез услугата „Електронни битови сметки“ на „Ипей“. За регистрация на тази услуга в офис на банката се дължи такса от 15 лева, като от 5 април банката ще взима по 10 лева за промяна на регистрацията. 2,50 лева месечно пък ще струва обслужването на тези клиенти.