Вече четири години жителите на три села в община Сливница – Радуловци, Алдомировци и Братушково водят битка срещу намерението да се отвори въглищна мина в района. В битката им помагат от „Грийнпийс“ - България. Те апелират българите и от други населени места да подкрепят кампанията срещу мината, като изпратят писмо до премиера Кирил Петков, което може да бъде намерено на сайта на организацията.

В предаването „Властта на гражданите...или какво можем заедно“ Северина Митева, координатор на кампанията в Грийнпийс-България и адвокат Анастас Пунев разказаха за усилията да не се допусне откриването на нова мина в района.

Малка победа е позицията на екоминистъра срещу нов ОВОС

„През 2016 г. МОСВ издава ОВОС, с който дава зелена светлина в района на Алдомировци за добив на лигнитни въглища. През 2018 г. предишното правителство издава разрешение за тази концесия, от тогава до днес жителите на района водят битка и предстои едно от последните заседания по това дело“, разказа в студиото на Дарик Северина Митева.

 „От днес сутринта имаме малко победа – явно тази борба и това, че местните хора застанаха с лицата си зад собствената си биткадоведе до това министърът на околната среда и водите да каже, че няма да позволи да се издаде нов ОВОС, защото съществуващата оценка е изтекла. Министър Сандов каза още“, че ще предложи правителството да отмени решението за концесията, съобщи още тя.

Праховото замърсяване от мината може лесно да стигне и до София

Адвокат Анастас Пунев подчерта ниската калоричност на лигнитните въглища, които има в района. Все едно ще се гори кал, каза той. И подчерта, че община Сливница е поела по пътя на екотуризма и биоземеделието. „Всичко това ще бъде съсипано на цената от 36 хиляди лива концесионно възнаграждение на година за срок от 29 години, само половината от което ще отива в общината“, обясни още той.

Двамата подчертаха, че се планира мината да е от открит способ, което ще доведе до високо прахово замърсяване, а терените са на около 30 километра на София и ветровете лесно ще пренесат това замърсяване до столицата.

В Алдомировския район има мини, които са отваряни и затваряни през годините, но тези въглища са изключително нискокалорични – да се отваря нова мина в този район през 2022 година, когато трябва да излизаме от тази зависимост от въглищата е абсурдно. Там има инвестиции в екотуризма, екологичното селско стопанство, посочи още Северина Митева.

Местните са категорични, че мината ще разсипе поминъка на хората

В репортаж Емил Мирчев, който е земедел от Радуловци, посочи че една бъдеща мина ще разсипе поминъка на хората. Земята му попада в пределите на бъдещата мина. Години наред Емил отказва да продаде нивите, завещани от дедите му, на минната компания. Но булдозерите ще влязат в земите въпреки всичко. Земята на Емил ще бъде отчуждена, ако загуби битката в съда.

По думите му водоизточника на Радуловци е в района на концесията и водоснабдяването оттам ще бъде прекратено. Като ще се разрушат наскоро ремонтираните пътища, които привличат много хора от София да се заселват за постоянно в района и да продължават да работят в столицата.

Емил Мирчев напомни, че един подпис - този на министър-председателя Кирил Петков може да спаси района и той да остане чист и красив, защото премиерът може да отмени разрешението за въгледобив там.

Василка Стефанова, която е учителка по биология в Алдомировци, беше категорична, че отварянето на мина ще наруши екоравновесието в района. Тя призова всички българи, които чуят за проблема да подкрепят протеста на трите села срещу отварянето на мината. Като изпратят писмо до премиера, което може да бъде открито в кампанията на сайта на „Грийнпийс“ - България.

„На хората им е много трудно да разберат своевременно за подобни инвестиционни намерения. Те имат възможността да спират такива инвестиционни намерения, просто не знаят как“, коментира Северина Митева. По думите й е важно, че и общината подкрепя местните хора и също реагираха със жалба срещу решението за концесия на предишното правителство.

„Надяваме се да спечелим и тази победа ще бъде пример за други райони, че могат да се борят в защита на интересите си“, каза още Северина Митева.

Чуйте целия разговор в ефира на Дарик.

Предаването "Властта на гражданите" се реализира в рамките на проект „Какво можем заедно“, финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик и Фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. www.activecitizensfund.bg