186 дка гори, пострадали при пожари и природни бедствия ще бъдат възстановени на територията на община Чепеларе, информират от общинската администрация. Това ще стане благодарение на финансиране по програма на селските райони, като работата вече е стартирала. Първоначално ще бъдат почистени засегнатите площи, след което ще започне подготовка на терена и съответно ще бъде залесен. Ще бъдат въстановени 170 дка площи пострадали от пожар през 2007 г.в местността  „Студенец“, над с. Студенец и в землището на с.Малево. Ще се работи и по пострадали площи от корояди, снеголом и ветролом площ в близост до Чепеларе и  с.Богутево, които са около 16 дка. 

Самото залесяване ще бъде с черен бор, бял бор и смърч. На този етап програмата по възстановяване е  изпълнена на 80%.