Тричленен състав на Върховния административен съд разгледа делото за проучване и добив на газ в Добруджа. То е образувано по касационна жалба срещу определение на Варненския административен съд, където отхвърлиха отказа на директора на РИОСВ-Варна да допусне инвестицията – решение, което от своя страна бе обжалвано пред първоинстанционния съд от фирмата „Русгеоком“, желаеща да добива газ в блок „Добрич“ в община Генерал Тошево. По делото има конституирани и трима души като заинтересовани страни. Делото в София бе предавано пряко по Yоu tube канала на ВАС.

От държавната институция и частните ищци бе поискано да се отмени определението на Административен съд – Варна и да се остави в сила забраната за проучване и добив на газ в Добруджа, издадена от директора на РИОСВ – Варна. Адвокат Хашъмов, представляващ инспекцията, посочи, че нормите в Европейския съюз допускат инвестиции в индустрията само при спазване на основните права на гражданите за чиста околна среда. Той каза още, че съдията във Варна е неглижирала становища от компетентни органи като Басейнова дирекция, РЗИ и др.

Адвокатите на инвеститора „Русгеоком“ настояха да се потвърди решението на първата инстанция, тъй като е базирано на огромен материал с доказателства за безвредността на инвестицията. Те поискаха двуседмичен срок за писмена защита по делото. Съдебният състав определи 10-дневен срок. Писмени защити пожелаха да внесат и всички останали страни по делото.

Пред съда Иванка Казакова – една от заинтересованите страни, обърна внимание, че има категорични доказателства за вредни влияния при добива на газ в Добруджа и те са описани от експерти – постоянно изпускане на отровни газове (азотни окиси) в атмосферата на района; издаване на инфразвук и наличие на радиоактивна вода при сондирането, която не е категорично обяснено как ще се пречиства. Адвокатът на „Русгеоком“ отново припомни, че делото не е за Оценката за въздействие върху околната среда, а за законността на акта на директора на РИОСВ и бе категоричен, че добивът на конвенционален газ не е опасен за хората от региона.

От прокуратурата посочиха, че заради нарушения на административно-производствени правила следва жалбата във ВАС да бъде окачествена като неоснователна, а актът на Административен съд – Варна да бъде оставен в сила.

След изтичане на 10-те дни за писмени защити на страните, се очаква след това в едномесечен срок съдебният състав на ВАС да излезе с решение.

Преди заседанието на съда, пред палатата в София се проведе мирен протест срещу добива на газ в Добруджа, в който се включи и кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров, който припомни, че хората от общината са твърдо против инвестиционното намерение.