Две решения за защита на района между селата Паталеница и Дебращица от разкриване на кариери за добив на инертни материали предстои да гласува днес Общинският съвет в Пазарджик. Реакцията на местния парламент е след проведени общи събрания в двете населени места, където хората категорично се обявиха срещу три такива инвестиционни намерения. Причината - те застрашават уникални археологически, исторически и културни забележителности, сред които Светилището на Асклепий, поставят на карта екоравновесието, влошават условията за земеделие и туризъм.

Едното предложение е да не се дава съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и гори в землището на село Паталеница, които да се използват  за добив на подземни богатства, сметища или замърсяващи производства. Второто - Общинският съвет да приеме декларация в защита на Светилището на Асклепий, в която да изразят категоричното си несъгласие и недоволство от предоставянето на концесии за добив на инертни материали в местността Хайдушко кледенче в землището на Паталеница.  

Наскоро жители на двете села и на съседното Ветрен дол внесоха в Министерството на околната среда и водите мотивирано искане районът между трите населени места да бъде обявен за защитена местност по екозаконодателството. Тогава стана ясно, че три фирми искат да копаят там инертни ватериали, като едната вече е направила сондаж и е оградила концесионната площ. Тези земи обаче са местообитание на множество редки и защитени видове животни и растения. Там се намира и митичното светилище на бог Асклепий, което не е напълно проучено. То е имало и впечатляваща за времето си инфраструктура -  път и сгради за хората, които са го обслужвали и посещавали. През III-IV век, когато светилището е функционирало, районът е благоденствал заради посетителите му, било е толкова известно, че са открити благодарствени писма дори в древния Рим.