Световният ден за безопасност и здраве при работа, бе отбелязан с кратка церемония  на пл. „Александър Стамболийски“ в Сливен.  Изразена бе почит към загиналите при трудови злополуки. Цветя  на плочата в тяхна памет бяха поднесени от областния управител Веселин Вълчев, директора на дирекция „Инспекция по труда“ Ирена Иванова, от областното ръководство на КНСБ, профсъюзни членове.

В Манифест на КНСБ, прочетен от експерта в КНСБ - Сливен Донка Йорданова, бе отправен призив за нулева смъртност при трудови злополуки и за общи действия на страните в ЕС със законодателни и други инициативи за засилено образование, обучение, мониторинг, превенция, защита и прилагане на санкции за недопускане на трудови злополуки.

На територията на Сливенска област са регистрирани 37 трудови злополуки през 2021 г., при които са загинали двама души. В предходната 2020 г. трудовите злополуки са били 31, с един загинал работник.

През първото тримесечие на тази година, по оперативни данни на Националния осигурителен институт, в област Сливен са регистрирани 12 трудови злополуки – 10 от тях са станали на работното място, 2 – при отиване на или връщане от работа. Пострадалите са били наети в хуманното здравеопазване, производството на текстил и текстилни изделия, на хранителни продукти, химични изделия, производство на метали, социални дейности.

За сравнение, през същия период на 2021 г., трудовите злополуки са 3. Всички са станали на работното място в структури за производство на текстил, образованието и хуманното здравеопазване.