Община Балчик уведомява, че от 17.08.2022 г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка „Орехите" за пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност с и над 50%. Документите се подават в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска администрация - гр.Балчик.

Повече информация вижте ТУК.