Юристи по Европейско право са внесли жалба във Върховния административен съд срещу решението на Министерски съвет за откриване на кариера в землището на село Горнослав.

Това съобщи в обзорната седмична програма на Дарик радио от студиото в Пловдив адв. Снежана Стефанова.

Процедурата по ОВОС, провеждана в екоинспекцията за интестиционното намерение е приключила. Концесията за добив на подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства е изцяло в правомощията на Министерството на енергетиката.

Основните мотиви в жалбата, която е в защита исканията на местното население, коренно се различават от обясненията, които официално изпращат до Дарик радио от РИОСВ-Пловдив, коментира още адв. Стефанова.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, решенията от 2016 г., касаещи инвестиционното намерение на фирма "Запрянови-03", са загубили своята давност. Освен това са налице и други две важни събития - резерватът "Червената стена" става част от списъка на Юнеско, а със заповед на МОСВ, землищата на селата Горнослав и Добростан са включени в защитена зона на Родопите, обясни юристът.

По думите й, тези обстоятелства не са взети предвид от нито една от отговорните институции.

Тя отбеляза, че е изключително озадачаващо и защо цялата тази процедура за мраморната кариера продължава 7 години.

Както Дарик радио първо съобщи подписката на хората от 2016 г, изобщо не е стигнала до РИОСВ - Пловдив, тъй като тогавашният кметски наместник на Горнослав не е предал възражението на жителите.

Никой няма право да отнема правото на хората да живеят в здравословна среда, каза още пред Дарик  адвокат Стефанова.

В отговор на официално запитване на Дарик Пловдив по казуса, от регионалната екоинспекция събщиха, че за инвестиционното намерение в землището на с. Горнослав има издадено решение „да не се извършва ОВОС“, което с решение от 08.01.2018 г. Върховен административен съд оставя в сила. За времето на съдебното обжалване 5-годишният срок, предвиден в Закона за опазване на околната среда спира да тече до произнасяне на съда с влязло в сила съдебно решение, уточниха още от РИОСВ Пловдив и към настоящия момент е в законова сила.

Още по темата чуйте в Обзорната програма на Дарик радио Пловдив