Събитието откри заместник-кметът Александър Владимиров, който приветства присъстващите и заяви, че те са пример за подражание, защото съхраняват заветите на Ботев и пазят духа му жив.

Изпълнителите на художествено слово са разпределени в три възрастови групи: индивидуални участници до 14 години, над 14 години и групови изпълнения.

Събитието е част от Ботеви дни и се организира от Младежки дом-Враца и Община Враца.