Лаборатория за интелигентни системи ще развива роботиката и мехатрониката в Бургас. Това ще стане през следващите четири години по проект "Изграждане и развитие на Център за компетентност и чисти технологии MIRACle".

В него участват осем научни и образователни организации, обединени в консорциум от Института по механика към БАН. От тях единственият партньор с дейност извън столицата е бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Бюджетът на мегапроекта е почти 24 000 000 лева. С тях ще бъде изградена научно-изследователска инфраструктура с четири основни бази. Приоритетно ще се развиват нови решения за интелигентни среди, процеси и технологии.

За базата в Бургас са отделени 370 000 лева. Дейността на лабораторията в  университета ще ръководи проф. д-р Сотир Сотиров, който е един от водещите учени в областта на невронните мрежи и изкуствения интелект в страната.

Неговият екип ще работи, оборудван с хуманоидни роботи Robobuilder UXA-90, сензорен Dr. Robot Sputnik 3, манипулационен Robot Arm Mover4, и ново поколение компютърен хардуер и софтуер за разработване на системи с изкуствен интелект.