Въвеждаща среща, очертаваща стъпките за изграждане на Национална детска болница, се е провела в сряда в Министерство на здравеопазването, съобщиха от Национална мрежа за децата.

На срещата са присъствали, освен представители на здравното ведомство и такива от Здравната инвестиционна компания, Обществения съвет за детска болница, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и консултантския консорциум, който ще изготви проектите за структура, функционална програма и план за оборудване и обзавеждане на детската болница.

За провеждането ѝ се заговори в началото на май, когато представители на обществения съвет се срещнаха със здравния министър Галя Кондева, след разразилия се скандал с разрешението, дадено от Министерския съвет за изграждане на частна детска болница, което след обществено недоволство беше оттеглено.

На срещата в сряда са били очертани първите стъпки, които трябва да бъдат предприети за създаването на лечебно заведение от ново поколение, каквото до момента страната ни не е изграждано.

Първата от тях е създаването на документ - „План за капацитета“ и включва отговор на ключовия въпрос за структурата на бъдещата болница.

Планът трябва да изясни профила на здравните услуги, които лечебното заведение ще предлага, като анализира настоящото положение и се предвиди 15-годишен хоризонт; дефинира и количествено определяне на параметри на планиране (брой легла, операционни зали, кабинети за консултации и т.н.); определя вида и обхвата на здравните услуги, както и начина, по който ще се предоставят и пътя на пациента в рамките на болницата.

От Национална мрежа за децата - обединение от 130 граждански организации и активисти, които работят в за децата в България, посочват, че този документ ще е готов след два месеца. След като в рамките на 15 дни бъде обсъден от българска страна и бележките на институциите бъдат отразени, въз основа на този план ще започне паралелна работа по другите два документа: функционална програма и план за оборудването. Първият документ ще изясни оразмеряването и класификация на видовете помещения, отношенията между различните помещения и структури, необходимите съоръжения за настаняване и оборудването и  пр; Вторият - нуждите от технологично и битово оборудване по макрокатегории, подкатегории и т.н.; необходимото оборудване за всяко отделно помещение; количествена сметка по списъка за оборудване и др;

Очаква се тези два документа да са готови в рамките на 5 месеца и също ще трябва да бъдат официално приети от българска страна. 

Черпим опит от Испания

Междувременно през юли е планирано двама души, определени от българска страна, да посетят две аналогични специализирани педиатрични болници в Испания, за да се запознаят с начина им на функциониране и процесите на имплементиране на модерните технологии в тях.

Ангажиментът на консултантите завършва с изготвяне на финален доклад, който да даде препоръки за стратегия за възлагане на обществени поръчки, стратегия за управление на проекта, която да осигури устойчивост и качество, препоръки относно нужните експертни роли и профили при сформиране на екипа за управление на проекта.

Кой ще работи по този проект? 

В консултантския екип влизат служители от дивизия „Здравеопазване“ на Европейската инвестиционна банка, псочват от Национална мрежа за децата. Испанската компания, която банката е наела за разработването на проекта, има международен опит в инфраструктурните проекти, в това число в планирането на дизайна и процесите на над 200 болници в повече от 10 държави. 

Компанията има опит и в България, тъй като е консултирала планирането на детската болница в Бургас. По време на срещата консултантите разказаха, че работата по проекта в Бургас е отнела повече време, заради нуждата от първоначално запознаване с българската нормативна уредба, съобщиха от Национална мрежа за децата. Натрупаният опит и знания за особеностите на българската здравна система ще бъдат от полза при разработването на документите за бъдещата Национална детска болница. Освен това, в екипа са включени български експерти, които ще отговарят именно за съгласуване на всички препоръки с изискванията на националната уредба.  

На срещата в Министерството на здравеопазването експертите са подчертали, че подготвяните от тях доклади не са архитектурен проект, но съдържат всички предварителни проучвания, необходими за качествено задание и в резултат – качествен проект. 

Споразумението между Здравната инвестиционна компания и ЕИБ не включва и пълен финансов и икономически анализ. Изготвените документи обаче ще дадат възможност за много по-ясно и прецизно остойностяване на проекта за Национална детска болница.