Област Смолян е на едно от последните маста в страната по средна месечна работна заплата, информират от Териториалното статистическо бюро Юг. През първото тримесечие на 2022 г. заплащането в региона намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 2.4% и достига 1 102 лв. при 1 593 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 427 лв., а за частния - 993 лева.

В сравнение с останалите региони на страната през първото тримесечие на 2022 г., област Смолян е на 23-то място по показател „средна брутна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 218 лв., София - 1 470 лв., Варна - 1 428 лв. и Враца - 1 402 лева. 

Националният статистически институт отчитат още, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2022 г. нарастват с 0.7% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.9 %, а в обществения сектор има намаление с 2.6%.