Младите хора у нас наистина се интересуват от вземането на решения в страната. Това заяви в рубриката „Смисълът“ в предаването „Кой Говори“ по Дарик Яна Спасова, социолог от агенция “Експлика”. Агенцията е провела проучване сред млади хора над 16 години на теми, свързани с политика, общество и Европейски съюз.

„Нито един от тях, освен тези на 16-17-годишна възраст, не е пропуснал гласуване.Те казват, че тяхната мотивация е, че трябва да гласуват, защото техният глас има значение. А това е единственият начин, по който те могат по някакъв начин действително да участват във вземането на решения“

В студиото бе и Александър Куманов от Фондация 42, който допълни, че сред въпросите, които според младите най-често са обект на манипулация е членството в еврозоната.

„Темата за еврото е изпъстрена с фалшива информация. Не сме търсили точно кое те считат за фалшива информация, от всичко което се бълва, защото и от двете страни върви информация, но това, което ни усложнява живота всъщност е че там има едни много прости няколко послания и в тези няколко послания трябва да изградиш серия от подкаст епизоди, в които да предоставяш информация без това да натежава“

Проучването показва още, че основно информацията младите получават онлайн от социалните мрежи, но парадоксално, това е и каналът, на който те най-малко вярват.

„До такава степен се променя начинът, по който младите филтрират информацията,  че става все по-трудно тези балони да се допрат“ добави Куманов

Той добави, че младите слушат и много съдържание онлайн, под формата на подкасти.  Спасова пък поясни, че голяма част от респондентите имат висока медийна култура и търсят авторите на съдържанието и дори кой финансира дадена медия.

Важната новина от проучването е, че излизането от ЕС не е на дневен ред за младите хора. Много от тях дават за пример програмата „Еразъм“, чрез която са успели да пътуват из Европа и да видят как стоят нещата в другите страни от ЕС.

*Това предаване се реализира в рамките на инициатива „Какво наистина означава ЕС за теб?“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и изпълнявана в рамките на проект „Права и ценности“ от фондация „Четиридесет и две“. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.