Четири сгради на кметства в община Баните са одобрени за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост, информира кметът на общината Павлин Белчев. В кметствата в Дрянка, Малка Арда, Давидково и Загражден ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност като средствата са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.