Разговорите по темата за бъдещата детска болница в Бургас продължиха в студиото на Дарик Югоизток. Гости в него бяха един от най-големите поддръжници на проекта д-р Веселин Джендов и представителят на КАБ в Общинския експертен съвет за устройство на територията, арх. Костадин Христов.

Д-р Джендов заяви, че той и негови съмишленици са се обърнали към Камарата на архитектите за становище, откъдето са получили разбиране и подкрепа. Покрай него обаче се повдигат много въпроси. „Те касаят едно решение на МРРБ от 2019 г. Според него, нормите и площта за детската болница са съкратени три пъти. Едно жизнено пространство има не само квадратура, но и кубатура. Ако съкратим площта, тогава намаляваме и обема. Или стаите в болницата трябва да бъдат много по-високи, или да има някакво разумно обяснение“, коментира д-р Джендов.

Определената площ за детска болница е недостатъчна

По думите на арх. Костадин Христов, притесненията на експертите от КАБ са, че слетият имот не е достатъчен за развитието на детска болница. „Община Бургас избра парцел близо до УМБАЛ – Бургас, тъй като първоначално избрания такъв срещу Спортна зала „Бойчо Брънзов“ беше малък като площ. След като испанският консорциум направи проучването и разработи проекта, се оказа, че в него не могат да се съберат всички необходими на сградата функции,“ поясни председателят на Контролния съвет на КАБ. Наложило се да бъдат слети два имота – този на Окръжна болница и един бивш паркинг, за да може да се отговори на изискванията.

„Затова КАБ настояваше Общината да поеме твърд ангажимент, че спортната площадка до УМБАЛ ще бъде включена в проекта, за да се компенсира тази липса на пространство“, обясни арх. Христов. По думите му, необходимата площ за протонния ускорител е съизмерима с грубо половината на детската болница.

Детската болница остава без протонен ускорител?

Представителят на КАБ разясни, че проектът за детска болница и този за протонния ускорител са отделни един от друг. „Детската болница е амбициозен като проект, защото включва спешна детска помощ, дневна поликлиника и болничен сектор за настаняване и проследяване на случаи с различни отделения, включително хирургическо“, каза арх. Христов. 

Той коментира, че идеята за протонния ускорител е хубава, но това е скъпо съоръжение, изискващо допълнително площ. „То е удобно да бъде направено към детската болница, но съответно цената му е близо половината от текущата и Общината разбираемо се притеснява да реализира всичко накуп“, сподели арх. Христов. Затова Община Бургас планира първо да изгради клиниката без протонния ускорител, което обаче би намалило възможностите на проекта да привлече най-добрите специалисти от региона, понеже ще бъде единствен в Югоизточна Европа.

Д-р Джендов: Всички детски болници досега са обвити в скандали

„Детската болница като функция покрива голям набор от болести. Но специално протонният ускорител е специализиран инструмент за лечение на тумори. Силно щадящ уред, който според д-р Джендов дава най-добри резултати при третиране на малки пациенти в ранна фаза. От тази гледна точка, протонният ускорител дава допълнително качество на болницата, но не я ограничава – и без него, тя пак покрива голям набор от функции“, коментира арх. Христов.

Канцерогенна радиация в онкологична клиника?

„Не съм забелязал проектът за болницата да предвижда мерки срещу алфа-радиацията, предизвикани от радоновия газ, която може да доведе до белодробен рак“, каза д-р Джендов. По думите му, ако това не бъде направено, тази радиация би попречила клиниката да се снабди с протонен ускорител в бъдеще. И твърди, че наредба №РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон не се спазва.

Арх. Христов коментира, че държавата все още не прави достатъчно в разучаването на радоновите огнища: „Има приети нормативи, с които трябва да се съобразяваме. Причината за забяването на масовото прилагане на тези нормативи е, че се изчаква да се направи национална радонова карта, в която да се определят рискови зони за появата на този радиоактивен газ от недрата на земята. Когато бъдат определени рисковите зони, са заложени изисквания какви мерки да се предприемат в тях“, обясни архитектът.

Детската болница – на друго място

„От тази гледна точка, д-р Джендов пледираше самата детска болница и евентуален протонен ускорител да бъдат изместени в зоната на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, но тогава се губи връзката с УМБАЛ – Бургас“, допълни арх. Христов.

Той също така обясни, че теренът край университета не е разучен. „Самото изследване за радон е бавен метод. Слагат се детектори, които трябва поне година да отчитат състоянието на въздуха, за да могат да дадат статистически коректна информация. Досега държавата е извършила няколко пилотни проекта в това отношение с локални измервания, но няма цялостна карта“, разясни арх. Христов.

Според д-р Джендов, построяването на детска болница до УМБАЛ – Бургас е „наивно“. „Там си има две отделения. Освен това, несериозно е детската болница да няма собствена реанимация и да разчита на тази в Окръжната болница,“ обясни хирургът. А арх. Христов изтъкна, че реализирането на проекта за детска болница в непосредствена близост до УМБАЛ – Бургас би довел до закриването на педиатричните отделения там.

Скалъпена хеликоптерна площадка

„Не виждам как в това разположение на УМБАЛ между жилищни сгради, на мястото на един паркинг, може да бъде направена хеликоптерна площадка“, изрази съмнение д-р Джендов.

По този въпрос, арх. Христов коментира, че в идейния проект няма заложена такава. „Иронията е, че за хеликоптерна площадка е планирана територията пред входа на хирургическия корпус, а по последните разработки на Общината този терен стана паркинг“, сподели архитектът.

Изгубени в паниката: Защо в пандемията не действахме по наличния План за милиони?

Въпреки всички проблеми, за Община Бургас мястото е твърдо решено да бъде на територията на УМБАЛ – Бургас. Арх. Христов смята, че ръководните органи не са популяризирали достатъчно това свое решение и са изчакали прекалено дълго. „Сега имат идейния проект, но сред обществото не се състоя тази необходима дискусия за местоположението“, заяви представителят на КАБ и сподели, че Общината е взела това решение на базата на своите проучвания, без да се допита до хората.

Една уникална възможност се изплъзва между пръстите ни

Д-р Джендов предупреждава, че детската болница ще остане и без спешно отделение, ако бъде построена в непосредствена близост до УМБАЛ – Бургас. „Затова трябва да се реши още един въпрос, освен за протонния ускорител – дали това ще бъде многопрофилна болница от типа на детски „Пирогов“, или ще бъде за високо специализирана детска помощ за случаи, с които не могат да се справят другите болници от района“, запита д-р Джендов.

Повече информация относно проекта за бургаска детска болница, чуйте в звуковите файлове от интервютата на Дияна Бедросян с д-р Джендов и на Никола Попов с арх. Христов:

Автор на статията: Никола Попов

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм