„Престъпления и наказания“ бе втората тема от поредицата беседи в Районен съд – Враца, които се провеждат в рамките на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Участие в нея взеха ученици от 12 клас на профил „история“ от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ – Враца, заедно с техния преподавател Любина Карамелска. Темата бе избрана от самите ученици при предишната им среща със съдия д-р Вероника Бозова от Районен съд – Враца, която по традиция води беседите.

Съдия Бозова запозна учениците с това кои са наказателно отговорните лица, с формите на вина, каква е разликата между престъпление и нарушение, кога се налага наказание по Наказателния кодекс и кога административно наказание. В беседата, в която учениците взеха активно участие с въпроси, бяха засегнати най-често срещаните престъпления против личността и против собствеността. „Разгледахме също престъпленията против реда и общественото спокойствие, като най-голям интерес предизвика хулиганството. Учениците поискаха да посетят и Областната дирекция на МВР, за да се запознаят с работата на тази институция. Уточнихме и темата за следващата ни среща в Районен съд – Враца по Образователната програма на ВСС, която ще бъде през януари – ще говорим за гражданските правоотношения и най-вече за видовете договори“ – каза съдия д-р Вероника Бозова.