Върховният административен съд отмени решението на ЦИК за назначаване на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик. Казусът е гледан по две жалби от Коалиция „БСП за България“ и ПП-ДБ. В тях се казва, че ОИК трябва да бъде с 11, а не с 13 членове.

Жалбоподателите се аргументират с окончателно решение на Административния съд в Пазарджик, което отменя частично заповедта на кмета на града за определяне броя на избирателните секции в общината, с което те са намалени на 91 в града и 54 в селата. Така общият им брой е под 150, а при това положение ОИК би трябвало да е с 11 членове.

Върховните магистрати връщат преписката на ЦИК с указание за назначаване на ОИК в община Пазарджик при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.