Изявление на Федералната служба за военнотехническо сътрудничество на Руската Федерация относно предаването от Република България на Украйна на ракети за противовъздушни системи С-300:

"Медиите публикуваха съобщения, че Народното събрание на Република България е одобрило предаването на ракети за зенитно-ракетните системи С-300 на режима в Киев.

През цялата история на двустранните отношения Съветският съюз, а впоследствие и Руската Федерация, са изграждали военнотехническо сътрудничество с България на принципите на взаимно уважение и доверие.

В съответствие с член 4 от Споразумението между Правителството на Руската Федерация и Правителството на Република България за военнотехническо сътрудничество от 5 септември 2002 г. прехвърлянето на трета страна на оръжие и военна техника, получени в резултат на двустранното военнотехническо сътрудничество, е неприемливо без предварителното писмено съгласие на Руската Федерация.

Така става дума за поредния опит на българското ръководство грубо да наруши международните си задължения в областта на контрола върху въоръженията, въпреки многократните пояснения от руска страна. Прехвърлянето на оръжие в зоната на военни действия в Украйна неминуемо ще доведе до допълнителна ескалация на конфликта и невинни жертви.

Призоваваме българската страна да преразгледа взетото решение с цел недопускане на нарушения на международното право в областта на военнотехническото сътрудничество.

---

Заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации о передаче Республикой Болгария ракет для зенитных комплексов С-300 на Украину

В средствах массовой информации опубликованы сообщения об одобрении Народным собранием Болгарии передачи киевскому режиму ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300.

На протяжении истории двусторонних отношений Советский Союз, а впоследствии и Российская Федерация выстраивали военно-техническое сотрудничество с Болгарией на принципах взаимного уважения и доверия.

В соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 г. передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Таким образом, речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения Российской Стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам.

Призываем Болгарскую Сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества."

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм