Заплати от 3500 до 6500 лв. предлагат, включително и за млади специалисти от пловдивската компания "Айгер Инженеринг"  ООД. Тя е семейна фирма - собственост на бившия военен пилот на бойните изтребители МиГ-21 и МиГ-23 Димитър Янчев. Той я създава през 1994 година като фирма за производство на резервни части. Тя е част от швейцарския холдинг AIGER GROUP AG. Днес в компанията, кръстена на връх в швейцарските Алпи, работят и двамата сина на пилота Калоян и Янко. „Айгер“ инженеринг, чиято производствена база е в Пловдив, се смята за водеща машиностроителна и инженерингова компания, в Топ 5 в света на производителите на оборудване за тютюневата промишленост.

Тя е една от онези компании в икономическата зона на Пловдив, които участват на най-големите студентски форуми за кариерно развитие - част от политиката на зоната за връзка на бизнеса със студентите и висшите учебни заведения. Собственикът Димитър Янчев заявява, че екипът му е готов да подпомага на младите специалисти със стажове, допълнително обучение, предложения за почасова работа и дори с финансова подкрепа.

Примамливите условия привличат не малко студенти и дипломирани инженери, които имат възможност да преминат и през специализиран курс на обучение в създадената от Калоян Янчев "Айгер академи". Всеки, който бъде одобрен за работа в "Айгер инженеринг", може да премине обучение в "Айгер академи".

Млади специалисти и юристи обаче подадоха тревожни сигнали до Дарик радио, свързани с различни уловки в договорите на двете компании, с предупреждение към всички специалисти, които имат намерение да кандидатстват за работа в тях или вече имат подписани договори.

До ноември 2021 г. инженерната компания "Айгер Инженеринг" е  сключвала с новите служители 6-месечни договори за изпитателен срок, по време на който те е трябвало да придобия обучение и професионална квалификация. В тези споразумения обаче е имало клауза, според която, ако договорът бъде прекратен за срок по-малък от 6 месеца, новите кадри са длъжни да "върнат" трудовото си месечни възнаграждения за времето, в което са останали на работа.

Порочната практика е прекратена с решение на Върховния Касационен Съд (ВКС), но елитните работодатели създават нова схема, свързана с  другото еднолично дружество "Айгер академи". Новият център за професионално обучение, който се намира на втория етаж на производствената база е с правото да издава дипломи на завършилите обучителния курс.

На одобрените кандидати, тъй като инженеринговата компания продължава да пуска примамливи обяви за работа, се предлагат 2 договора - единият е трудов, а вторият - за 3-месечно професионално обучение и квалификация. Във вторите обаче има и допълнителна клауза, според която, младите специалисти дължат на академията 5000 лв., ако не си вземат изпитите.

Това категорично противоречи на трудовото законодателство и на обществения морал, коментира  пред Дарик радио адв. Гергана Георгиева.

За въвеждащото обучение на Александър му било обяснено, че същото е безплатно, продължава 3 месеца и по време на това обучение ще получава предлаганото от работодателя стартово трудово възнаграждение.

Процесният договор, който е подписна, е симулативен - още при подписването на договора за обучение на наетото лице, е ясно и недвусмислено казано, че посочената в договора сума не се дължи а обучението е безплатно за него и е въвеждащо такова за длъжността, на която е нает в „Айгер инженеринг“, т.е. налице е съзнателно несъответствие между желаното в действителност и изразеното от страните в неговите клаузи. Договорът е и нищожен, поради противоречие с добрите нрави, защото дружеството „привлича“ млади, образовани лица, на които обещава кариерно развитие и удовлетворяваща работа на високо ниво, предхождани от подходящо безплатно обучение, а вместо това с различни способи си осигурява обучаващи се лица, които принуждава да заплащат изключително високо, несправедливо и несъответно на обучението възнаграждение“, обясни адвокат Георгиева.

По данни на потърпевши от дружеството, има и такива, които завършват курса на обучение и фирмата им предлага работно място на първия етаж. Малко преди края на работния ден обаче им се съобщава, че са уволнени и трябва да върнат 5-те хиляди лева посочени в договора. На младите хора им се налага да вземат пари от родителите си, включително и за работните облекла, които са им предоставени.

Точно такъв е случаят на 23-годишния Александър от Казанлък, който сигнализира Дарик радио. Младежът кандидатства по обява за работа на „Айгер Инженеринг“ за позиция инженер-конструктор. В обявата е записано, че обучението, което трябва да премине във фирмата е безплатно. Преминава първото интервю успешно, а на второто, на което му разясняват договора и работния процес, става ясно че това съвсем не е така.

Обясниха, че три месеца ще бъдем обучавани в „Айгер Академи“ как да работим по стандартите на фирмата, като това обучение е равно на сумата от 5 000 лева, но ние няма да я заплатим, ако успешно преминем курса, подпишем договор с „Айгер Инженеринг“ и работим след това 3, 6 години във фирмата. Но истината е, че всъщност само около 20% от одобрените остават и имат възможност да си изработят този срок. Чувствам се подведен“, заяви в ефира на Дарик Александър,

Само три дни след приключването на обучението Александър е извикан от ръководителя на отдела и служителка на „Човешки ресурси“ към фирмата, за да му бъде прекратен договора. След седмица дни получава и напомнително писмо от „Айгер Академи“ да им плати 5000 лева за преминалото обучение.

Сумата от 5000 лева изобщо не е адекватна на това, което научаваш, защото информацията  можеш да използваш само, ако работиш при тях“, каза Александър.

Към момента младежът и негов друг бивш колега от „Айгер инженерниг“, който по аналогичен начин – в петък, в пет без петнайсет е извикан на разговор с подхвърлен документ, обжалват иска на фирмата за дължимите им по 5000-те лева за обучение.

Образувани са няколко досъдебни производства,  потвърди за Дарик радио адв. Гергана Георгиева

Към момента съдебните производства са висящи пред районните съдилища, като фазата на делото е размяна на исковите молби на двете страни. Предполага се, че до 6 месеца ще приключи производството по първата инстанция.

Нашите вярвания са, че искът да бъде отхвърлен, но в крайна сметка съдът ще се постанови след събиране на всички доказателства и съобразно своето вътрешно убеждение“, коментира в ефира на Дарик радио адвокат Гергана Георгиева.

В право на отговор от „Айгер инженеринг“ до Дарик радио, от дружеството заявяват, че по всички дела, които са загубили досега, са платили разноските.

В момента компанията има около 180 служители. В „Айгер Академи“ се обучават групи през годината между 5 и 15 човека по различни технически специалности, като общо за последната година са обучени около 40 човека. Всички курсове са платени, като в зависимост от специалността и продължителността стойността на курса може да е различна. Те траят от 2 до 5 месеца, като в тях има, както практика, така и теория. За някои от обученията се ползват външни фирми,  на които се заплаща и те водят част от обученията и предметите в академията, подчертават в позицията си от дружеството.

От там поясняват, че има два начина по които хора се обучават и заплащат курсовете в академията им – първият - като физически лица, като след приключването на курса, взимането на изпитите и получаване на сертификатите, се изпраща сметката за проведеното обучение, и вторият - служителят/обучаемият сключва договор по чл. 230 от Кодекса на труда, в който също е заложено обучение в Академията.

Относно сигналите, подадени до Дарик радио, от „Айгер инженеринг“  считат, че съдът е органа, който трябва да се произнесе по казуса.

Дарик радио изпрати запитване по ЗДОИ до Изпълнителна агенция „Главна дирекция по труда“. От отговора на агенцията става ясно, че срещу „Айгер инженеринг“ са постъпили общо 9 броя  сигнали от граждани и организации за нарушения на трудовото законодателство, в това число нарушения по спазване на установеното работно време, заплащането на труда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Цялото разследване на Дарик радио Пловдив можете да чуете в звуковия файл.

Асистент продукция и водещ: Искра Койчева

Продуцент и редактор: Лалка Златанова

Монтаж, саунд дизайн и постпродукция: Петър Тодоров