Интересни са тенденциите в средното професионално образование тази година. Според данни, събрани от Института за пазарна икономика (ИПИ) от Регионалните управления на образованието, се очертават няколко „замиращи“ професии и няколко „модерни“.

В близко бъдеще недостиг ще има на заварчици, стругари, шлосери и обущари. Конкуренцията пък ще стане голяма сред автотехниците, програмистите и заетите в хотелиерството. Без изненади голям брой са гимназистите, които искат да се профилират в програмирането и неговите разновидности - програмист, системен програмист, приложен програмист, програмист на роботи и програмист на изкуствен интелект.

Анализът е организиран и спрямо отделните региони в страната - например обучението за камериер е само в област Бургас, за кинолог - в Монтана, за заварчик и обущар - в Пазарджик, за бижутер и стругар - в Пловдив, за фотограф - в София.

Държавата към момента не събира данни за реализацията на тези специалисти със средно професионално образование, отбелязват от ИПИ. Икономистите обръщат внимание още на факта, че голяма част от висшистите се оказват на позиции като продавач-консултанти, за които дори не се изисква бакалавърска диплома.