Областна администрация –Сливен бе домакин на регионална консултативна среща във връзка с прилагането на системата за дуално обучение. Събитието бе инициирано от Министерството на образованието и науката като част от регионални консултации със заинтересованите страни, относно подготовката на проект ДОМИНО-2 (2024 -2028 г) по Швейцарско-българска програма за сътрудничество. В него участие взеха областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов, представители от Община Сливен, експерти от РУО и други териториални структури, представители на гимназии и училища от областта с професионални паралелки, както и представители на местния бизнес.

Областният управител откри събитието, като в своето приветствие подчерта значимостта на представената програма по отношение на добрите възможности за реализация на младите, които тя осигурява.

Срещата бе водена от Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, а основните цели бяха презентиране на следващите стъпки в подкрепа на дуалното обучение, които ще бъдат подкрепени от Швейцарско-българската програма за сътрудничество-ДОМИНО 2, обсъждане на досегашните резултати от този вид обучение конкретно за област Сливен, както и визия за бъдещото развитие на тази програма.

Чрез ДОМИНО 1 /Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото/ е разработен модел на обучение в реална трудова среда, адаптиран към българските условия, създадена е нормативна основа за прилагането му в образователната система, обучени са преподаватели, осигурена е подкрепа не само за училищата, но и за работодателите осигуряващи реални работни места.

Със стартирането на проект ДОМИНО, ученици от XI и XII клас имат възможност да се обучават и да работят срещу заплащане, съответно 2 или 3 дни в седмицата. По този повод от 1 април 2024 г. са въведени нормативни промени, чрез които държавата  въвежда облекчения за работодателите, като поема изцяло социалните и здравните осигуровки на обучаващите в дуална форма на обучение ученици.

Около 300 деца от 6 професионални училища на територията на областта се обучават по тази програма, стана ясно от изнесените от РУО-Сливен данни. Това бе и повод за дискусия в насока трудностите, които изпитват професионалните гимназии в обучението на кадри, ниските нива на грамотност, липсата на мотивация от страна на учениците за завършване на средно образование, както и последващото нежелание от тяхна страна да се включат в пазара на труда.

По този повод бяха отправени и обсъдени конкретни предложения от всички заинтересовани страни, които да бъдат от полза за бъдещото развитие на дуалната форма на обучение.