На този етап 2000 домакинства в община Монтана вече имат нови климатици и котли на газ и пелети, съобщи зам.-кметът Диман Георгиев по повод напредъка на проекта подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Монтана е сред шестте града в страната, в които се изпълняват мерки за намаляване на вредните емисии във въздуха, с безвъзмездната помощ по европейската оперативна програма „Околна среда“. 

Това е най-голямата екоинвестиция, направена през този мандат.

До края на проекта 3286 домакинства в града и селата на общината трябва да имат отоплителни уреди, по-щадящи за околната среда.

Амбицията на общината е това да стане преди началото на отоплителния сезон. В момента работят 10 технически екипа. Всяка седмица се монтират климатици и котли на газ и пелети средно в 190 домакинства .

Освен в град Монтана проектът обхваща селата Благово, Винище, Вирове, Габровница, Долна Вереница, Долно Белотинци и Д-р Йосифово.