Приключиха тазгодишните спасителни археологически проучвания по трасето на скоростния път І-1 (Е-79) Мездра - Ботевград, който се изгражда в момента, съобщиха от Регионален исторически музей (РИМ) - Враца.

Те се проведоха през периода 10 октомври - 30 ноември 2022 г. на два обекта - единият в землището на село Дърманци, а другият - в землището на село Лютидол, община Мездра.

Средствата за разкопките са осигурени от Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ-БАН) по договор с Агенция „Пътна инфраструктура”.

На обект №4 край село Дърманци работи екип археолози с ръководител Георги Ганецовски, директор на РИМ - Враца, и заместник-ръководители д-р Вивиана Митева, тафоном, и Петя Аспарухова, уредник в отдел „Археология“ на РИМ - Монтана.

По време на проучванията археолозите попаднаха на 25 вкопани археологически структури, датиращи от ранножелязната и римската епохи. Характерна особеност за ямите в този обект е трудната различимост на археологическите структури спрямо околния терен. Те могат да бъдат забелязани и очертани само след равномерно намокряне.

Преобладават структурите от ранножелязната епоха. Те представляват вкопани в древния терен ями с овални или кръгли отвори. В запълващия седимент на повечето от тях има видими следи от огън, което е индикация за вероятното им обредно предназначение.

Някои ями са плитко вкопани в глинесто-песъкливия седимент с около 30 см и съдържат ограничен брой археологически материали (камъни, опалени мазилки и керамични фрагменти). Други са вкопани значително по-дълбоко с от 0,5 до 1,0 м в древния терен. Те имат своеобразна „запечатка” от камъни или опалени глинени мазилки с оформен перваз и загладена страна подобно на есхари.

Особено впечатление правят структура 15, която има начупена, лежаща на 30 см над дъното на ямата опалена глинена платформа с керамични съдове върху нея, структура 4, която е плътно запълнена с натрошени опалени мазилки със загладена страна и структура 6, в чийто запълнител са открити човешки костни останки от по-късен период - вероятно нарушение.

Структурите от римската епоха са три, като две от тях са разрушени и се локализират според разнесената концентрация на археологически материали. Засега западно от линията на структури 12, 14 и 22 не се откриват други археологически съоръжения. Археолозите смятат, че откритите ями са имали обредно предназначение. Открити са находки от желязо, кремъчни артефакти и керамичен модел на зърно.

Другото спасително археологическо проучване беше извършено на обект №5 край село Лютидол, от км 174+060 до км 174+090 от трасето на скоростния път Мездра - Ботевград. То е осъществено от екип археолози с ръководител Александра Петрова, уредник в отдел „Археология“ на РИМ - Враца и заместник-ръководител - д-р Мария Христова-Пенкова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН (ИЕМПАМ-БАН).

В предвидената за проучване площ са проучени няколко структури с археологически характер, в които са установени материали от три периода:

• Преходен период от Енеолита към Бронзовата епоха (IV хил. пр. Хр) - керамика с голямо количество кварцов примес в тестото и характерните пъпковидни, лентести и пръстеновидни дръжки от т. нар. в археологическата литература „млечни гърнета“, украса от шнуров орнамент, късове отухлена мазилка, оръдия на труда от кремък (пластини с ретуш и ядро) и камък (двойна брадва-жезъл);

• Късна Античност (IV-V в.) - фрагменти от характерни за периода керамични съдове;

• Късно Средновековие - фрагментирана керамика и две османски монети - сребърни акчета, сечени по време на управелнието на султан Мустафа II (1695-1703 г.).

В Сектор Юг на обекта е разчистен частично запазен гроб, който е нарушен преди проучването. В Сектор Север са проучени още три гроба с обред трупополагане, датиращи от периода ХVIII-ХIХ век.

Спасителното археологическо проучване на обект №4 в землището на село Дърманци ще бъде подновено напролет, а това на обект №5 в землището на село Лютидол приключи.

Въз основа на доклада с научната оценка на ръководителя на проучването предстои експертна комисия по чл. 158а от Закона за културното наследство да изготви предварителна оценка на разкритите недвижими археологически структури.