Предвид получените множество сигнали от граждани за задимяване и неприятна миризма в късния следобед на територията на град Русе, Областна администрация информира за следното:

По данни на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Русе няма констатирани огнища, които да са причинители на така създалата се ситуация.

От страна на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите беше направено заснемане, от което е видно, че димният облак е от територията на Румъния. Установена е връзка с Гюргевския окръжен инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“, като снимковият материал им е изпратен с оглед подпомагане и максимално бърза лоюкализация на огнището.

Получена е обратна информация от страна на Окръжен инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“ в Гюргево, че става дума за запалено стърнище на изток от град Гюргево, на терен отдалечен от населено място. Предприети са незабавни мерки за потушаване на пожара.

Институциите от българска и румънска страна са в постоянен контакт.