Петима бракониери бяха задържани на 8 септември от мобилен екип на СЗДП в местността ,,Копяновец" при добиване на дърва за огрев от видовете дъб
и цер, без позволително за сеч и контролна горска марка.

След сигнал на тел.112 пристигат и служители на РУ Ботевград. Задържан е автомобила джип „Исузо“, с натоварената в него дървесина - 0.50 пр.куб. м.


Съставен е Констативен протокол и Акт за установяване на
административно нарушение на 43-годишен жител на с. Новачене.
Отново нарушение в държавни горски територии установиха на следващия ден стражарите на територията на ДГС Белоградчик.

Нарушителят е заловен в момент на незаконна сеч, който добил един пр. куб. м дървесина, без позволително за сеч и без контролна горска марка.

Отделно в автомобил Голф 3 била натоварена 0,5 дървесина. Конфискувани са Бензиномотирен
трион „Райдер“ , лекият автомобил и добитата дървесина. Съставени са 2 бр. Констативен протокол и Акт за установяване на административно нарушение.

Вещите са предадени на ДГС Белоградчик за отговорно пазене.