Постъпленията от такси при регистрацията на МПС нов внос – известни като „екотакси“ –  в държавното предприятие ПУДООС се наричат „продуктови такси“, а в офисите на частните дружества пред КАТ в страната – „лицензионни възнаграждения“, обясняват от Министерството на околната среда и водите.

Разследване на Дарик и EuroNews: На кого и за какво плащаме „екотаксите“ за МПС и къде отиват парите ни?

Съответно първите, които са едва около 3 млн. лв.,  са публични средства, а вторите – не. През последните години акционерните дружества с лиценз за тази дейност са 3, а в края на 2022 г. министър Росица Карамфилова е издала и на 4-та компания. Те събират около 95% от таксите или средно по около 80 млн.лв. годишно. Тези организации се отчитат пред екоминистерството, като представят одитни доклади, обясни пред Дарик Светлана Божкова, директор Дирекция „Управление на отпадъците“.

Йордан Арабаджиев пред Дарик: Един състав на ВАС реши продуктовата такса за МПС да отпадне, друг – да остане!

Според официални данни, с които Дарик разполага, размерът на лицензионните възнаграждения, постъпили в „организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства“, само през последните 3 години, възлиза на над 231 млн. лв. Част от тези организации са близо 40 еднолични дружества и ООД-та, регистрирани по Търговския закон, което им дава право на търговска тайна и предизвиква въпроси относно прозрачността при разходване на средствата.

Христо Христов пред Дарик: Системата с „екотаксите“ за МПС е непробиваема. Кой контролира екоминистерството?

От края на 2022 г., освен „Българска Рециклираща Компания“ АД, „Българска Организация за Автомобили“ АД и „Ауторек“ АД, лиценз за оползотворяване на отпадъците от излезли от употреба автомобили има и „Автоекопроджект“ АД.

Още информация от разследването на Дарик и EuroNews за т.нар. „продуктови такси“ може да следите в darik.bg