Лидл България продължава с набирането на фонда за инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ до 10 юни. В продължение на четири седмици в рамките на петото издание на най-мащабната социално отговорна инициатива на компанията, всеки клиент на веригата помага докато пазарува, тъй като компанията отделя по 3 стотинки от всеки касов бон. Събраният фонд ще се използва за подкрепа на обществено значими проекти, които помагат на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. ​

Гражданските организации могат да кандидатстват с проекти за финансиране по програмата до 28 юни в следните три тематични области: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

Всички получени кандидатури ще преминат през процес на подбор от няколко етапа – от административна оценка, през оценка от експертно жури, до оценяване от служители на Лидл България, а одобрените от тях ще бъдат представени в началото на октомври. Максималният размер на финансиране за всеки проект е до 10 000 лв., а периодът за реализация - до една година.

„Ти и Lidl за по-добър живот“ се провежда от 2017 година насам. За преходните четири издания на инициативата Лидл България е дарила общ фонд от 715 000 лева за подкрепа на 96 вдъхновяващи граждански проекти. Само за първите три години, чрез тях са достигнати близо 260 000 души в цялата страна.

Инициативата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Повече информация за инициативата и условията за кандидатстване вижте на: https://corporate.lidl.bg/otgovornost/ti-i-lidl-za-po-dob-r-zhivot