От 15 септември децата и младежите от крайградския квартал трябва да пътуват всеки ден до шест приемни училища  в град Монтана.

Разходите за транспорта  ще бъдат финансирани по проект на общината за осигуряване на подкрепяща  среда, съобщи кметът Златко Живков,  след като  подписа договора за изпълнение на проекта по  Националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация”.

За 127 от децата ще бъдат осигурени учебни пособия.  Пътуващите ученици ще бъдат придружавани от образователен медиатор, който ще се грижи за тях и ще подпомага интеграцията им.

„Тези деца трябва да учат и ние правим всичко възможно да решаваме проблемите с образователните им дефицити, заяви кметът Живков. Той припомни, че общината осигурява превоз на всички ученици от селата, независимо от етническата им принадлежност. Става дума за над 500 деца и младежи.