Уважаеми съграждани!
На 23.02.2023 г. Общински съвет - Нови пазар единодушно гласува с 21 гласа „за“ отпускане на финансова помощ за Република Турция.

Всички знаем каква трагедия сполетя нашата съседка на 6-ти февруари. В тази връзка, след  внесени докладни записки от всички 21 общински съветници и проведено гласуване на Общински съвет - Нови пазар, беше взето единодушно решение за отпускане на 10 000 лева в помощ на пострадалите от земетресението в Република Турция.

Това не е първият жест, няма да е и последният. Ще припомня, че часове след този ужас организирахме дарителска кампания и изпратихме четири камиона и един микробус с дрехи и храни от първа необходимост към пострадалите райони.

Благодаря за съпричастността на всички жители от община Нови пазар!
Благодаря за инициативата на всички общински съветници!

Георги Георгиев
Кмет на Община Нови пазар