От 09.01.2023 г. в Община Нови пазар стартира изпълнението на проект BG 05SFPR002-2002 „Укрепване на общинския капацитет” по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.
Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Нови пазар. Предоставянето на интегрирана подкрепа от общините в изпълнение на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.


По процедурата ще бъдат наети на 8 часов работен ден до 5 социални работници.
Бюджетът на проекта е 117 492.28 лв.
Проектът ще се изпълнява 15 месеца, считано от 09.01.2023 г.