В изпълнение на Наредба №4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Мездра,

Община Мездра набира кандидати за преброяване на  на безстопанствени кучета на територията на Мездра.  Б

Преброяването ще се извършва веднъж на две години в периода март - юни или септември - ноември, като тазгодишното преброяване ще се извърши през месеците май - юни 2022 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и на статистиката, като за целта те трябва да представят уверение от съответното висше учебно заведение (ВУЗ).

За преброяването на територията на гр. Мездра са необходими четири човека, сформирани в два екипа.

За населените места в общината преброяването ще се извърши от кметовете/кметските наместници. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Община Мездра.

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните.

Крайният срокът за подаване на документи от кандидатите е 21 април 2022 г. в Център за услуги и информация на гражданите при Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж).

Необходими документи:

• Заявление за участие в свободен текст;

• Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4;

• Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.;

• Копие на документ за самоличност;

• Уверение от ВУЗ (ако кандидатите са студенти).

Допълнителна информация може да получите на тел.: 0885 685 986. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Следвайте ни и в Инстаграм