Местният парламент на община Родопи отхвърли с мнозинство предложението за провеждане на референдум да присъединяването на Белащица към Пловдив.

Според председателя Георги Цанков, жителите на селото не искат да стават част от града на тепетата. Цанков и кметът на общината Павел Михайлов вече изразиха отрицателното си становище за провеждане на допитването и оспориха процедурата по събирането на подписи за референдума.

Припомням, че преди това без нито един глас „против“ или „въздържал се“ ОбС на Пловдив прие отделянето на Белащица от община „Родопи“ и присъединяването към града на тепетата, като запази статута си на село и стане 7-то кметство на града.

Референдумът за отделяне на Белащица от община Родопи беше иницииран от част от местните жители на селото в края на май. Хората подчертаха тогава пред Дарик, че кредитът им на доверие към Община Родопи вече е изчерпан, защото нищо от обещаното по отношение на спиране на дейността на съоръженията и добива на инертни материали от кариерите над селото, не е направено. Не се работи и по изграждане на водопроводна мрежа, въпреки че заради мащабното строителство в Белащица, населеното място е един от най-сериозните финансови донори към бюджета на Община Родопи. Според Инициативния комитет на селото, основните ползи за жителите на Белащица да станат част от втория по големина град и ежедневното сметосъбиране, почистване, пускането на градски транспорт до там и подобряване на инфраструктурата.

Подписката на хората от Белащица, която беше внесена в края на септември, е подкрепена от 490 жители с постоянен адрес в селото.

От тук нататък решението е в ръцете на областния управител на Пловдив Ангел Стоев.

Представителите на Инициативния комитет за присъединяването на Белащица заявиха, че ще обжалват решението на ОбС на Родопи в съда.

"На сесията нямаше дебат, приетото решение е фарс. Какво означава, че ОбС „не дава съгласие за промяна на границите на Родопи”? Ако съветниците гласуват „против“, няма да има решение, а ако гласуват „за“ - не са съгласни за промяна на границите. Нашето искане е за провеждане на Референдум, по закон с насрочването му ще има едномесечна кампания и всяка една от страните ще изложи своите аргументи. След гласуването на хората, чак тогава и при положителен резултат, президентът и Министерски съвет ще направят промяна в границите.

Действията по отхвърлянето на искането ни за референдум са продиктувани от страха им, че ако допитването се проведе, резултатите от гласуването ще направят на пух и прах опорката, че повечето хора в Белащица искат да са част от община „Родопи“, заяви за Дарик Павел Гимишев от Инициативния комитет.