Заместни-областният управител на Добрич Живко Желязков, заедно с експерт от Областна администрация Добрич, участваха в провелата се днес – 10.10.2023 г., в Регионална инспекция по околна среда и води във Варна работна среща, на която беше обсъден проект за регламентиране на достъпа до плажовете на Дуранкулак.

След срещата Ж. Желязков сподели, че в нея са участвали представител на Министерството на туризма, на Държавното ловно стопанство - Балчик, на полицейското управление в Каварна, на Пожарната в Шабла, на Центъра за спешна медицинска помощ, както и представител на Община Шабла.

Директорът на РИОСВ е представил постъпилото в Инспекцията предложение на изпълнителния директор на Българско училище по политика „Димитър Паница“, като участниците в срещата след коментари са взели решение да се създадат на подходящо място и необходимото за опазване на природата разстояние паркинги, където да бъдат спирани автомобили, кемпери и каравани. От местата за паркиране до плажа да има и подходи.

Проектът на решение ще бъде изпратен до компетентните дирекции в министерствата за съгласуване, заяви изпълняващият длъжността Областен управител Ж. Желязков и допълни: „Целта е да се постигне баланс между желанието на хората да плажуват и необходимостта да се пазят дюните и природата“.