Първичният приемателен пункт, разкрит и оборудван на ГКПП Дуранкулак, е в пълна готовност за очаквания увеличен мигратски поток от Украйна, съобщават от Областна администрация - Добрич. От вчера работните места по регистрация на пристигащите и издаване на документ за временна закрила са увеличени от 9 на 11, като режимът на работа е денонощен. Заради потока от мигранти и струпването на множество автобуси, областният управител на Добрич Галин Господинов извърши проверка на място и сключи договор за доставка на още четири химически тоалетни, с което общо те стават 10 в граничната зона.

Със съдействието на Оперативната координационна група, създадена със заповед на министър-председателя, на място са доставени още палатки, които са оборудвани като места за отдих с възможност за ползване на електричество. Осигурена е водоноска от Регионалната дирекция ПБЗН с вода за хигиенни нужди. Областният управител на Добрич е поискал водоноска с по-голям капацитет от подразделенията на военното министерство.

„Към настоящия момент сме направили всичко възможно да осигурим максимално добри условия“, каза Господинов, който не е съгласен, че държавата не работи. „Всяка институция прави максималното, според своите възможности, спазвайки бюджетната дисциплина“, допълва той и изразява личната си благодарност на първо място към БЧК и доброволците. Господинов коментира, че „кризата, породена от войната в Украйна, е непозната за всички ни и сме принудени в движение да търсим верните решения, което не винаги става веднага. Стараем се максимално бързо да откликваме на нуждите, изникващи от пряката работа на терен“.

Областният управител на Добрич благодари на всички служители, които изпълняват своите задължения. Той призова желаещите да работят като доброволци да се обръщат към Червения кръст, защото пристигащите украински граждани имат нужда от топлина и подкрепа.