24 сигнала за щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид - кафява мечка са получени през май в Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян. Най-много нападения са регистрирани на териториите на общините Смолян и Баните - по 7. Щети са регистрирани и в районите на Златоград, Рудозем, Неделино, Борино и Девин. Пострадали са предимно домашни животни и пчелини. 

При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка, като комисии са изготвили доклади за обезщетение на собствениците.