До 4000 лева помощ за новородено ще се отпускат от Община Пазарджик. Това предвижда нова Наредба за насърчаване на раждаемостта. Тя е обявена за обществено обсъждане, което ще се проведе на 1 април от 16:30 часа. Становища и предложения по текстовете ще се приемат до 31 март.

Финансовата подкрепа е за раждане и отглеждане на деца в община Пазарджик. Нормативният акт регламентира, че правото да получи помощта има майката, вписана в удостоверението за раждане, независимо от доходите на семейството, но всеки от родителите има право да подаде заявление за отпускане на помощта.

Кандидатите ще се оценяват по точкова система, като по-голям актив ще имат при второ или трето дете, както и ако имат средно или висше образование. От събраните точки зависи и размерът на помощта, която могат да получат.

За първо дете според точките предвидената сума е 1200, 800 или 600 лева според актива от точки. За второ - 2000, 1600 или 1000 лева, за трето и всяко следващо - 4000, 3000 или 2000 лева. Ако родителите не успеят да съберат точки за съответната категория, също ще получат помощ, но само 100 лева. За близнаци сумата се удвоява, като се изчислява според поредността на децата в семейството и социалния статус на родителите.